Privacy Policy

BendyRoad BrainBuilder: The easiest way to create custom firmware

Privacy Policy

Privacyverklaring

Translation in english follows below.

Welke gegevens worden verwerkt en met welk doel?

Als bezoeker verwerken wij jouw IP adres en e-mail adres, tbv statistieken, fraudebestrijding en informatie beveliging, en e-mail adres tbv informatie emails.
Als gebruiker van diensten verwerken we jouw e-mail adres, naam, adres, bankrekeningnummer, betaalhistorie, tbv informatie emails en fiscale verplichtingen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Gegevens tbv fiscale verplichtingen bewaren we de wettelijke termijn.
Gegevens tbv fraudebestrijding en informatie beveiliging 2 jaar.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

We beveiligen de gegevens dmv encryptie, https, password controles, backups, toegangsbeveiliging.

Inzage en correctie recht

De meeste gegevens kun je online inzien en wijzigen. Toestemmingen kun je ten alle tijde intrekken. Indien dit niet voldoende is, kun je kontakt opnemen via privacy@qcg.nl.

Contactgegevens

Quality Consultancy Group b.v.
Torenwacht 97
2353 DC Leiderdorp

T: 071-5890970
E: privacy@qcg.nl

Cookies

We gebruiken cookies voor je login. Deze wordt opgeruimd zodra je op ‘logout’ klikt. Andere cookies worden niet gebruikt.

Klacht indienen

Indien je vind dat wij jouw persoonsgegevens niet op de juiste wijze verwerken, dan heb je het recht om een klant in te dienen bij de toezichthouder. Dit is Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy policy

The following is a translation of the AVG text in dutch. If this translation differs from the original in Dutch, the Dutch version shall prevail.

What data do we collect?

As a visitor we process your IP and email address, for security and fraud detection.
As a customer we collect email, name, address, accountnumbers, payment-history for accounting and sending information by email.

How long do we store this information?

For accounting purposes the legally required term.
For information security and fraud detection 2 years.

How do we secure your data?

By using HTTPS, encryption, backups, access controls.

Data information and correction

Most of the data you can view and alter online. Permissions can be revoked at all time. If this is not enough please contact privacy@qcg.nl

Contact details

Quality Consultancy Group b.v.
Torenwacht 97
2353 DC Leiderdorp
The Netherlands

T: +31-71-5890970
E: privacy@qcg.nl

Cookies

We use cookies to login. These are cleared when you click ‘logout’. Other cookies are not used.

Complaints

If you disagree with our handling of your personal data, you can file a complaint with Autoriteit Persoonsgegevens.