Privacyverklaring

English translation is below.

Welke gegevens worden verwerkt en met welk doel?

Als website bezoeker verwerken wij jouw IP adres tbv statistieken, fraudebestrijding en informatie beveliging.

De statistiek wordt geanonimiseerd door laatste octet van adres weg te laten, en wordt door onszelf verwerkt (dus niet door derden).

Bij gebruik van onze diensten verwerken we jouw e-mail adres, naam, adres, bankrekeningnummer, betaalhistorie, tbv informatie emails en fiscale verplichtingen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Gegevens tbv fiscale verplichtingen bewaren we de wettelijke termijn.
Gegevens tbv fraudebestrijding en informatie beveiliging 2 jaar.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

We beveiligen de gegevens dmv encryptie, https, password controles, backups, toegangsbeveiliging.

Inzage en correctie recht

De meeste gegevens kun je online inzien en wijzigen. Toestemmingen kun je ten alle tijde intrekken. Indien dit niet voldoende is, kun je kontakt opnemen via privacy@qcg.nl.

Contactgegevens

Quality Consultancy Group b.v.
Torenwacht 97
2353 DC Leiderdorp

T: 071-5890970
E: privacy@qcg.nl

Cookies

We gebruiken cookies voor je login en statistieken. We houden ons aan de aanbevelingen van Autoriteit Persoonsgegevens voor wat betreft de anonimisering van cookies.

Klacht indienen

Indien je vind dat wij jouw persoonsgegevens niet op de juiste wijze verwerken, dan heb je het recht om een klant in te dienen bij de toezichthouder. Dit is Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy policy

The following is a translation of the AVG text in dutch. If this translation differs from the original in Dutch, the Dutch version shall prevail.

What data do we collect?

As a website visitor we process your IP address, for security and fraud detection.

When using our services we collect email, name, address, accountnumbers, payment-history for accounting and sending information by email.

The statistics are anonimized by removing the last octet of the IP address and is processed on our own systems, not by third-parties.

How long do we store this information?

For accounting purposes the legally required term.
For information security and fraud detection 2 years.

How do we secure your data?

By using HTTPS, encryption, backups, access controls.

Data information and correction

Most of the data you can view and alter online. Permissions can be revoked at any time. If this is not enough please contact privacy@qcg.nl

Contact details

Quality Consultancy Group b.v.
Torenwacht 97
2353 DC Leiderdorp
The Netherlands

T: +31-71-5890970
E: privacy@qcg.nl

Cookies

We use cookies for login and statistics. We keep to the recomendations of Autoriteit Persoonsgegevens regarding anonymizing cookies.

Complaints

If you disagree with our handling of your personal data, you can file a complaint with Autoriteit Persoonsgegevens.